ŢEVI DIN PVC

teava pvc instalatii de canalizare

 

DESCRIERE

Ţevile produse de firma INDUSTRIAL MB PLUS sunt de tip multistrat pentru canalizare şi sunt realizate din policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), la care se adaugă stabilizatori, material de umplutură, aditivi, agent de expandare şi coloranţi, prin procedeul de coextrudare continuă sub formă de tub a materiei prime în stare topită, urmată de calibrarea şi răcirea ţevii.

După răcire urmează tăierea la lungimea standard, la unul dintre capete se prelucrează materialul sub formă de mufă şi sanfren la celălalt capăt. Principiul de îmbinare a ţevilor este cu mufă şi garnitură din elastomer. Ţevile din PVC-U multistrat (miez expandat între două straturi compacte) au suprafeţele (interioară şi exterioară) netede.

Ţevile au culoarea brun-portocaliu, inodore, inisipide, lipsite de toxicitate, stabile la majoritatea agenţilor agresivi şi sunt marcate la fabricaţie prin inscripţionare cu jet de cerneală.

Ţevile multistrat din PVC – U au denumirea comercială RubikTube.

AVANTAJE

<span >Tevile din PVC-U multistrat prezinta urmatoarele avantaje:

- produsele au o durabilitate ridicată de 50 de ani fără măsuri speciale de întreţinere;
- rezistenţă chimică ridicată;
- rezistenţă ridicată la coroziune;
- mult mai uşoare în comparaţie cu sistemele de canalizare din beton sau alte materiale;
- produsele sunt etanse datorita îmbinarilor tevilor cu mufa prevazuta cu garnitura din elastomer.

DOMENIILE DE UTILIZARE

<span >evile PVC-U multistrat pot fi utilizate la realizarea instalatiilor exterioare de canalizare a apelor uzate menajere sau industriale, apelor conventional curate, pentru canalizarea meteorica, drenajul si colectarea apelor de infiltratie.

PROPRIETĂŢILE MATERIALULUI *

* Extras din Agrementul Tehnic 016-05/3495-2013 conform încercărilor efectuate de către
Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii Bucureşti

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ŢEVILOR MULTISTRAT RUBIKTUBE

Rezistenţa mecanică şi stabilitate – datorită tehnologiei de fabricaţie şi a sistemelor complet automatizate ţevile RubikTube au rezistenţă mecanică bună, în conformitate cu standardul SR EN 13476; produsele nu necesită protecţie împotriva coroziunii.

Rezistenţa la agenţi chimici – ţevile multistrat RubikTube prezintă o bună rezistenţă chimică la majoritatea soluţiilor apoase.

Protecţia împotriva zgomotului – produsele nu fac obiectul unor cerinţe speciale la zgomot.

Securitate la incendiu – produsele nu nu fac obiectul unor cerinţe speciale la foc. Clasa de reacţie la foc este C.

Durabilitatea şi întreţinerea – Soluţiile adoptate la realizarea ţevilor RubikTube, calitatea materiilor prime, precum şi tehnologiile utilizate, autocontroalele în mod regulat, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicată de 50 de ani fără măsuri speciale de întreţinere.

TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI MANEVRARE

Tevile se livreaza în bare la lungimi de 1, 2, 3, 4, 5 sau 6 m, paletizat. Se manipuleza si transporta cu grija, fixate corespunzator, ferindu-le de lovituri si zgârieturi; nu se permite depozitarea peste tevi a altor materiale. În cazul transportului stivuit se admite o înaltime de maxim 3 metri, cu ancorare corespunzatoare. Nu se admit depasiri ale gabaritului mijlocului de transport.

Trebuie evitat ca tevile sa intre în contact cu substante ce ataca PVC-ul cum ar fi: benzen, clorura de metil, acetat de vinil, etc.

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

Condiţii de îngropare

Îngroparea tevilor se realizeaza în santuri închise, în pat de nisip cu greutate volumica de 2000kg/m si unghi de frecare interna de 25º .

Fluidul vehiculat poate atinge temperatura de maxim +60ºC şi la un pH cuprins între 2 (mediu acid) şi 12 (mediu alcalin).

Punerea în operă se realizează conform prevederilor din normativele tehnice româneşti NP 084-2003, I 9-1994 şi I 22-1999

Adâncimea de îngropare.

În funcţie de adâncimea minimă de îngheţ, de traficul stradal, precum şi de grosimea peretelui adâncimea de îngropare trebuie să ţină seama de următoarele instrucţiuni:
- pentru un trafic intens, adâncimea minimă de îngropare va fi de 1.5m;
- adâncimea minimă de îngropare poate fi redusă până la 0.8m în cazul unui trafic redus;
- în şanţurile late sau taluzate se permite o adâncime de îngropare de 4m;
- adâncimea maximă de îngropare este de 6m.

H1 – adâncimea de îngropare
H2 – adâncimea şanţului
D – diametrul ţevii
1 – suprafaţa terenului
2 – umplutura superioară
3 – umplutura laterală
4 – pat superior
5 – pat inferior
6 – zona de sprijin

Amenajarea şanţului de pozare

Amenajarea şanţului trebuie să fie sub cota determinată de profilul longitudinal şi să respecte panta prevăzută de proiectant.

Trebuie să se asigure o suprafaţă netedă, fără pietre, întrucât durata de viaţă a conductelor din PVC pentru canalizări este influenţată decisiv de calitatea patului de pozare. Pentru lucrări de egalizare a fundului şanţului trebuie asigurată compactarea stratului de egalizare. Grosimea patului de pozare trebuie să fie de minim 10 cm, iar în cazul terenurilor cu conţinut ridicat de substanţe organice este necesară proiectarea unui strat de suport sub stratul de pozare. În realizarea patului de pozare se vor folosi materiale granuloase, cu un diametru al granulelor nu mai mare de 22 mm pentru a fii uşor de compactat. Acelaşi material va fi folosit şi pentru umplutura de deasupra ţevii într-un strat de grosime 30 cm.

Pozarea si montarea tevilor

Întotdeuna se va începe pozarea ţevilor de la punctul cel mai adânc, iar mufa va fi pozată în direcţia ridicării pantei. La îmbinarea ţevilor între ele sau îmbinarea cu alte fitinguri se va ţine seama de următoarele:
- se curăţă atât ţevile, cât şi fitingurile şi garnitura de etanşare de praf şi alte alte depuneri;
- capătul ţevii şi garniturii se ung cu un strat subţire de lubrefiant. Atenţie!: nu se va folosi ca lubrefiant uleiul sau grăsimea.
- fitingul se împinge în ţeavă până la maxim şi se marchează; se trage capătul ţevii aproximativ 3 mm din fiting pentru fiecare metru de ţeavă de la ultima îmbinare până la nouă îmbinare, dar nu mai mult de 10 mm.

Flexibilitatea ţevilor permite o ajustare extensivă a şanţului pentru diametre cuprinse între 110mm şi 200mm (a se vedea figura alăturată), fără însă a fi depăşite valorile din tabelul următor.

Pentru ţevi cu diametrul mai mare de 200 mm montarea se va face drept, fără a fi tensionate.

Umplerea si compactarea santului

Aşezarea materialului şi compactarea se va realiza manual, iar pentru compactare se vor folosi maiuri din lemn cu colţurile rontunjite sau compactor cu talpă compactoare.

Ţevile de dimensiuni mai mici trebuie susţinute la îngropare, pentru a nu se deplasa. Umplerea şi compactarea se va face pe ambele părţi ale conductei în acelaşi timp.
În cazul pantelor mari protecţia împotriva alunecării patului de pozare şi al conductei se poate asigura prin aplicarea unor dinţi de beton (vezi fig).

: